Operation Mincemeat

26 May - 18:00

2 tim 08 min Ej granskad Språk EN SV

Under 2:a världskriget lyckas två British Intelligence-officerare genomföra en vågad operation för att vilseleda tyskarna så att de kunde säkerställa den brittiska invasionen av Sicilien.