Film i Samtidskonsten: All Divided Selves & What You See Is Where You’re At

19 Apr - 18:00

1 tim 33 min Ej granskad Språk EN - 81

Under våren 2023 genomför Film i Samtidskonsten ett omfattande filmprogram om människan i kris, om psykisk ohälsa och antipsykiatri. Kontrollförlust och sammanbrott – människan som “tryckkokare” – är ett återkommande tema inom många former av drama. Här visar vi filmer som utmanar konventioner kring skildringen av mänsklig sårbarhet och inre konflikter.

En del filmer skildrar konstnärers specifika utsatthet och prekäritet. Andra verk handlar om psykisk ohälsa som förändrad perception. Eller kärlek som ett sätt att förlora kontrollen.

Ett antal filmare tar sig an psykiatrin som institution. I Luke Fowlers filmer presenteras progressiva idéer hos 60-talets antipsykiatrirörelse, som förespråkade en ny människosyn och nya behandlingsformer. Anna Odell belyser maktmissbruk och inskränkthet hos personalen på slutenvårdsavdelningen där hon tidigare vårdats. Hos Lars Lennart Forsberg blir mentalvården en symbol för maktens intolerans och samhällets oförmåga att hantera avvikande beteende och människor utanför normen.

Programmet löper från mars till maj 2023 och visas på biograferna Aspen och Zita samt online på www.filmisamtidskonsten.se 

Onsdag 19/4 kl 18.00 Bio Aspen

Luke Fowler, All Divided Selves och What You See Is Where You’re At

Den brittiska konstnären Luke Fowler nominerade till Turnerpriset 2012 och tilldelades det första någonsin Derek Jarman Award. Hans verk kretsar ofta kring två teman; människor som lever sina liv på ett radikalt sätt, och den tidiga elektroniska musiken. I dokumentären All Divided Selves närmar han sig den kontroversielle, skotske, (anti-)psykiatrikern R.D Laing. I sin bok The Divided Self från 1960 hävdade Laing att schizofreni var kroppens naturliga svar på kulturellt tilskrivna identiteter, något som gjorde att han fick en hängiven följarskara som drogs till hans anarkistiska, individualistiska och samhällskritiska filosofi. Med hjälp av ett stort arkivmaterial ihop med egna filmiska observationer och ett fantastiskt soundtrack, har Fowler skapat ett tätt och engagerande kollage om Laing, vars idéer senare motbevisades men som fortsatt att utmana och inspirera.

1h 33 min. Visas kl 18:00 i Salongen.

I What You See Is Where You’re At fortsätter Fowler sin undersökning av Laings praktik, och fokuserar på en experimentell community med patienter med psykiska problem, som han grundade på Kingsley Hall i London 1965. Behandlingen var oortodox, då patienterna fick stor frihet och uppmuntrades att undersöka sina olika mentala tillstånd, utan hjälp av medicin eller fysiska restriktioner. Filmen kombinerar många olika slags arkivmaterial och konstnärens egna bilder, och bygger en fragmenterad helhet utan linjärt narrativ.

25 min. Visas från kl 17:00 och framåt i Lusoperan