Redan 1962 var dock sagan slut och biografen, en av tre i Aspudden, klarade inte av konkurrensen från TV. Därefter har lokalen fungerat bland annat som Spårvägens bordtennishall (klicka här för en intervju med J-O Waldner från Aspen!) och butikslager. Det finns tyvärr väldigt lite dokumentation om gamla Aspen, vi tar gärna emot bilder och historier av den som har!

Idén om att väcka den gamla biografen till liv igen föddes 2017 när några Aspudden-bor upptäckte att lokalen stod tom. Ett omfattande arbete inleddes med att projektera och utreda om lokalen var lämplig för kulturverksamhet.

Eftersom Aspen är ett gräsrotsprojekt var ekonomin för att renovera den slitna lokalen en stor utmaning. Men tack vare ett större bidrag från stadens kulturförvaltning och en lyckad kickstarterkampanj blev ett hyreskontrakt verklighet i september 2019.

På 1940-talet byggdes biografer med stora salonger och små foajéer. Andra exempel på detta är bland annat Rio och Park. Utifrån dagens förutsättningar är det dock svårt att få ekonomi i en lokal med den utformningen. Det nya Aspen får därför två större verksamhetsytor, Salongen och Lusoperan.

Salongen är vår biosalong med scen för drygt 81 sittande inklusive 2 rullstolsanpassad plater, och Lusoperan är vår stora verksamhetsyta i foajén med bistro som också går att använda för arrangemang, möten, filmvisningar och musik.

Och självklart valde vi att ge den nya verksamheten sitt ursprungliga namn tillbaka – Aspen!