Filmer från Mellanrum

https://www.facebook.com/bioaspen/videos/643709679690099/?__tn__=kC-R&eid=ARAVFxkNHhzmbXrnys3ovmxtyLzi4L1BJV7F4Na4ZvJqVgADvFXXYJbAmViuebPjiNFgh-wU8GUau5O5&hc_ref=ARS9hoyQJUkSxXKRSU1tMqM-ydQbEAag2fjCSL3ukJzw53p4XDXj9d5wYciCzyiEt38&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCyp9-XoihiITOkPu5iWQSKfY8ken81NrVpHLqh_kn-kOU6rt9ifEAzdff8AXTndxFPVLGjP8zgnctNA6_85YVfoEKX0wNlka-iAnEY-jso5IKtOma09ma48mUpx2oSOFgfPz5IIZAz3x1innvSLkeMHrmG-ttanr8SQhIN8HFbtXSsXDAlKlZchVxwnxMkkamE8LIWyiu1ocvdKzh-w91ftPVe4Ut7rnZO3PniDWqQdZvXIYXON8YKHygIfjxATTqaXhr-dmld4ep6pXpcCxX_DdOl7Qn6M3nf1CvFkoyU8hiH9igRuCiwPy7JnrmKRSwxyt4ghyfy7_x61Td0azw
Den 1-3 maj år 2020 genomfördes arrangemanget Mellanrum på Aspen i Aspudden. Under arrangemanget gavs deltagarna möjlighet att berätta fritt om hur de påverkas av den pågående corona-pandemin. De flesta deltagarna bor i närområdet runt bion i Aspudden i Hägersten. Här följer ett urval av deras berättelser. Det samlade materialet överlämnas till Nordiska Museets projekt Minnen och blir en del av vårt gemensamma kulturarv.