Tempo: 70/30

Biljetter köps på https://tempofestival.se/ eller i dörren på Aspen i samband med visningen!

70/30

År 2019 klubbade Danmark igenom en lag som säger att de ska reducera sina utsläpp med 70% till år 2030 och vara helt koldioxidneutrala till 2050. Det är en av världens mest ambitiösa klimatlagar, som kräver att regeringen agerar ifall målet inte skulle nås. Filmen 70/30 skildrar det komplexa demokratiska arbetet när idéer ska bli till lag. Vi möter klimatministern Dan Jørgensen och Ida Auken, tidigare ordförande i klimatutskottet, och får följa med till maktens korridorer där tuffa förhandlingar sker i stängda mötesrum. Men vi möter också de unga klimataktivisterna Esther Kjeldahl och Selma de Montgomery som tillhör den världsomspännande ungdomsrörelse som har bidragit till att sätta klimatfrågan på agendan. 

Med många nyanser och vändningar visar att inget är så svårt – eller så lätt! – som det verkar. Filmen öppnade festivalen CPH:DOX 2021.   

Kommande visningar