Fördom & stolthet - En queer filmhistoria

Fördom & stolthet – en queer filmhistoria är en resa genom den svenska filmhistorien sett ur ett queerperspektiv. Vi tinar upp filmer från filmarkivets frys och förundras över skildringarna av flatorna, bögarna och transpersonerna under mer än 100 år. Från Mauritz Stillers Vingarne 1916, via Bergman och Zetterling till våra dagar får HBTQI-personerna äntligen sin rättmätiga plats i den svenska filmen.

Vi gästas av filmens regissör Eva Beling, som stannar kvar efter visningen för att berätta om filmen och svara på frågor! Samtalet modereras av Jennifer Norström, filmare och filmpedagog.

Genre

Dokumentär

Land

Sverige

Regissör

Eva Beling

Manus

Eva Beling