Scen: Om lappspelmannens sorgerliga död - Fabula berättarscen

I femton år har Fabula presenterat fantastiska scenberättare från när och fjärran på festivaler och scener runt om i Stockholm. Ikväll välkomnar vi en av berättarvärldens legendarer till vår nya hemmascen, Kulturhuset Aspen.

tis 7 dec kl 18.30

OM LAPPSPELMANNENS SORGERLIGA DÖD

“Den här historien är dessvärre sann.” Så säger den välkände berättaren och spelmannen Thomas Andersson från Västerbotten. Här berättar han i ord och toner om en kringvandrande spelman som gick ett grymt öde till mötes, men vars spelmanskonst blev vida omtalad och omsjungen. Det är en ära för oss att få bjuda in Thomas Andersson, och att få presentera en lysande berättare och musiker för Stockholmspubliken.

På scen:
Thomas Andersson

Entré:
150/120 kr.

Kommande visningar