Film i Samtidskonsten: Love Streams

10 May - 18:00

2 tim 21 min Ej granskad Språk EN - 81

Under våren 2023 genomför Film i Samtidskonsten ett omfattande filmprogram om människan i kris, om psykisk ohälsa och antipsykiatri. Kontrollförlust och sammanbrott – människan som “tryckkokare” – är ett återkommande tema inom många former av drama. Här visar vi filmer som utmanar konventioner kring skildringen av mänsklig sårbarhet och inre konflikter.

En del filmer skildrar konstnärers specifika utsatthet och prekäritet. Andra verk handlar om psykisk ohälsa som förändrad perception. Eller kärlek som ett sätt att förlora kontrollen.

Ett antal filmare tar sig an psykiatrin som institution. I Luke Fowlers filmer presenteras progressiva idéer hos 60-talets antipsykiatrirörelse, som förespråkade en ny människosyn och nya behandlingsformer. Anna Odell belyser maktmissbruk och inskränkthet hos personalen på slutenvårdsavdelningen där hon tidigare vårdats. Hos Lars Lennart Forsberg blir mentalvården en symbol för maktens intolerans och samhällets oförmåga att hantera avvikande beteende och människor utanför normen.

Programmet löper från mars till maj 2023 och visas på biograferna Aspen och Zita samt online på www.filmisamtidskonsten.se

Onsdag 10/5 kl 18.00 Bio Aspen  

John Cassavetes, Love Streams  

Love Streams är John Cassavetes kultförklarade, näst sista film från 1984. Den handlar om ett medelålders syskonpar som blir tvungna att förlita sig på varandra, efter att de övergivits av sina älskade. Syskonen spelas av Cassavetes själv och hans fru och ständiga samarbetspart Gena Rowlands och de skildrar med chockerande lyskraft den motsägelsefulla och överväldigande röra som kärleken är. Filmen vann guldbjörnen vid Berlins filmfestival.