Regissör

Julian Vogel

Inter-Continental Bunker Mission

Utan en blekaste aning ger två vänner sig ut på en resa för att överleva jordens undergång. Inspirerad av MSB’s broschyr Om Krisen Eller Kriget Kommer använder vännerna i I.C.B.M. sig av journalistik, arkivmaterial och bunkerbyggande för att utforska den snabbt växande survivalismtrenden, fundera över det personliga priset för överlevnad, och ifrågasätta det ångestfyllda “förberedda” tillståndet världen har befunnit sig i sen atombombens födelse.

Varmt välkommen på den här premiärvisningen, som sker i samarbete med Oberoende Filmares Förbund! 

17:00: Mingel i baren!

18:00 Filmstart

19:20 Samtal med Nils Brandsma, som medverkar i filmen, samt filmens producent Reece Smith. Medverkar i samtalet gör även Pär Plüschke från organsisationen ‘Preppa Tillsammans’. 

Biljettpris:

Ordinarie 110 kr

OFF-medlem 95 kr

Kommande visningar