Vernissage hos Gud

26 Mar - 18:00

1 tim 32 min 15+ Språk SV EN 2

Två veckor innan examensutställningen på konstskolan tillträder den nya rektorn Jack von Rosen (Magnus Krepper). Under sin presentation framför han företagstillvända idéer och det ska visa sig att han i hemlighet företräder ett uråldrigt sällskap som vill kommersialisera konsten. Samtidigt får en av studenterna, Irma (Isabelle Grill/Hilda Krepper), i uppdrag av Gud att skapa det perfekta konstverket och blir därigenom en måltavla för Jack och hans sällskap. Debuterande regissörerna från kollektivet KonstAB låter dock inte Irma stå ensam i kampen, utan ger henne understöd från skolans båda lektorer och inte minst en dansk dadaist. Filmen hade sin världspremiär på Göteborg Film Festival 2023.

I rollerna:  


Magnus Krepper, Lisa Lindgren, Isabelle Grill, Bo Melin, Hilda Krepper, Victoria Dyrstad, Adam Axelsson, Hans Neumayer, Ayad Hamid