Fabula: KALIS DÖTTRAR - berättelser på kvinnodagen

FABULA  – KALIS DÖTTRAR – berättelser på kvinnodagen

Vara kvinna och ta strid.
Vara kvinna och hugga in.

Könsöverskridande berättelser med humor, vrede och ofattbar kraft. 

På scen: Ida Junker, Mats Rehnman, Frida Spång. Musik: Emma Reid, Frida Spång.

Kommande visningar