Clara Sola

40 åriga Clara tros ha en speciell kontakt med Gud. Hon är ett ’helgon’ i en by i behov av hopp, medan hon själv finner sin tröst i naturen. Medan mamman gör allt hon kan för att hålla tillbaka Claras utveckling som kvinna, lyckas hon inte kväva hennes sexuella lust. När en ung man dyker upp i familjens liv väcks en stark åtrå hos Clara som leder henne ut på outforskad mark där hon överskrider både fysiska och övernaturliga gränser.

21 Jan - 18:15

1 tim 48 min Ej granskad Språk ES SV 50