Kultur­föreningen

Projektet att starta biografen och kulturhuset Aspen tog sin början genom bildandet av Kulturföreningen Aspen. Syftet är och har från början varit att etablera en kulturmötesplats i Hägersten. Som vi alla vet kom Covid-19 emellan. Vi har nyttjat tiden med att renovera och bygga upp en ny, fräsch och funktionell lokal som faktiskt snart står redo att rymma kulturaktiviteter av alla de slag, och för alla åldrar!

När Aspen är invigd, kommer kulturföreningen att fungera som en plattform för arrangörskap, medverkan och engagemang i Aspen. Vi vill tacka alla som redan nu, och trots uppenbara utmaningar med anledning av coronabaserade inskränkningar av möjliga umgängesformer, på olika sätt bidragit med tid eller medlemskap. 

Genom att betala in medlemsavgiften noteras du som medlem i föreningen. Vi välkomnar dig som vill engagera dig i föreningen att betala in 250 kronor på bankgiro 360-7579.

Märk inbetalningen med ditt namn och maila samtidigt till medlem@bioaspen.se och ange ditt namn och adress. Då får du bekräftelse på medlemskap och därmed löpande utskick om föreningens verksamhet via e-post, samt inbjudningar till möten.

Kulturföreningen fick en delvis ny styrelse vid årsmötet den 3 mars 2021. Den nya styrelsen arbetar nu med att fortsatt utveckla föreningens arbete med fokus på verksamheten på Aspen. Vi tror att vi kan utnyttja även 2021 till att dels göra klart lokalerna, dels att successivt, men coronaanpassat få igång verksamheterna.

Passa på att vara med i detta spännande arbetet du med!