Arrangera

Aspen är ett lokalt kulturhus i Aspudden med två ytor öppna att använda för kulturverksamheter.

Fortsätt

Du som vill arrangera hos oss är varmt välkommen att kontakta oss för vidare dialog!

För att hyra Aspen mailar du oss på hyra@bioaspen.se och beskriver kortfattat ditt arrangemang och dina önskemål. Vi återkopplar med eventuella följdfrågor och tar fram ett pris- och avtalsförslag till dig.

Aspen är ett lokalt kulturhus i Aspudden med en salong med 80 platser och ett kulturtorg med 25 platser. Båda dessa ytor går att använda för kulturverksamheter.

Vi utvecklar löpande Aspen till en färdig kulturlokal. Vi arbetar till stor del ideellt och har begränsade resurser. Vi vill därför reservera oss för att delar av lokalerna eventuellt inte är helt klara.

Salongen
80 stolar + Rullstolsplatser
Fullt utrustad biograf, 8 meter cinemascope-duk
Scenyta ca 4 x 10 meter

Kulturtorget
25 platser i kafésittning
Möjlighet till filmvisning
Scenyta ca 3,5 x 2 meter
Filmduk ca 2,5 meter vidfilm
En del av kulturtorget går att avgränsa för mindre arrangemang som filmvisning eller möten.